• KOMPLETNY LUB NIEKOMPLETNY

  W każdym stanie, duży i mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowego oddasz do Eko Doliny w Łężycach.

  ZOBACZ

 • ODPADY BUDOWLANE

  Pamiętaj, że w roku kalendarzowym jedno gospodarstwo domowe może pozbyć się do 500 kg odpadów budowlanych


  ZOBACZ

 • Wyrzucam.to

  Wszystkie informacje o zasadach postępowania z odpadami komunalnymi w Gdyni w jednym miejscu


  ZOBACZ

 • Teraz zgłoś odbiór

  Łatwiejsze pozbywanie się odpadów  ZOBACZ

 • WYGODNE TO!

  Nie pamiętasz kiedy są odbierane ODPADY SEGREGOWANE? Uruchomiliśmy system,
  który Ci o tym przypomni!

  ZOBACZ