Złóż deklarację

 • Deklarację o wysokości opłaty składa właściciel nieruchomości, uwzględniając lokale mieszkalne oraz niemieszkalne, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania lub powstawania odpadów na danej nieruchomości
 • Kiedy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie deklarację wypełnia tylko jedno z nich
 • W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd spółdzielni lub wspólnoty
 • Złożenie korekty do deklaracji jest konieczne, gdy zmianie uległy dane stanowiące podstawę naliczonej opłaty np. przeprowadzka do innego mieszkania

Jak złożyć deklarację

Krok 1: wypełnij deklarację

 • Ręcznie Druk deklaracji można otrzymać w Urzędzie Miasta Gdyni lub wydrukować i wypełnić ręcznie: pobierz wzór, pobierz załącznik.
 • Elektronicznie Deklarację można wypełnić korzystając z aplikacji umożliwiającej wypełnienie jej przy pomocy komputera. Do deklaracji dołączono poradnik, ułatwiający jej wypełnianie [tutaj]. Formularz po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni.

Krok 2: złóż deklarację

 • Osobiście Deklarację składamy osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni (w godzinach 8.00-16.00) przy ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła”) – pokój 502 (V piętro).
 • Korespondencyjnie Deklarację można przesłać pocztą do Urzędu Miasta Gdyni pod adresem Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub złożyć w kancelarii urzędu.

W przypadku trudności z wypełnieniem deklaracji otrzymasz pomoc dzwoniąc pod numer 58 77 23 551 albo korzystając bezpośrednio z pomocy pracowników Urzędu Miasta Gdyni. Możesz skorzystać także z aplikacji ułatwiającej wypełnienie deklaracji w formie elektronicznej!

W razie uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji. W takim przypadku Prezydent Miasta Gdyni wysyła do każdego właściciela nieruchomości zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Po otrzymaniu zawiadomienia opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Krok 3: zamów pojemnik

 • Telefonicznie 58 77 23 501-507
 • Osobiście W Urzędzie Miasta Gdyni (w godzinach 8.00-16.00)
  przy ul. 10 Lutego 33 (budynek "Domu Rzemiosła") - pokój 302 (III piętro)