Odpady niebezpieczne

  • zużyte baterie i akumulatory
  • świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć (termometry)
  • tonery z drukarek i kserokopiarek
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki
  • farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
  • środki ochrony roślin i owadobójcze