Standard to

Słuchaliśmy uważnie Waszych opinii i uwag. Funkcjonujący w Gdyni system odbioru śmieci uwzględnia postulaty zgłaszane przez mieszkańców.

9 kluczowych udogodnień związanych z systemem odbioru śmieci w Gdyni.

 1. Wszystkie nieruchomości wyposażamy w pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki mają elektroniczny czip, umożliwiający zdalny nadzór nad poprawnością odbierania odpadów.
 2. Budynki wielorodzinne wyposażamy w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
 3. Budynki jednorodzinne otrzymują komplety worków na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych.
 4. Dwukrotnie zwiększamy częstotliwość odbioru odpadów surowcowych w zabudowie wielorodzinnej. Papier i opakowania wielomateriałowe, plastik i metale są odbierane 2 razy w tygodniu.
 5. Dotychczasowe „wystawki” zastąpiliśmy odbiorami odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej na bieżąco spod wiat śmietnikowych oraz w zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu.
 6. Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie duży sprzęt RTV i AGD. Usługa realizowana po zgłoszeniu, obejmuje także wyniesienie sprzętu z domu.
 7. Odpady zielone, drzewka świąteczne oraz popiół z domowych palenisk odbierane są w ramach opłaty śmieciowej.
 8. Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio w „Eko Dolinie” w Łężycach. Jedno gospodarstwo domowe może we własnym zakresie oddać do zakładu do 500 kg odpadów rocznie.
 9. Uruchomiliśmy system powiadomień o terminach odbioru odpadków segregowanych. Mieszkańcy mogą być informowani o odbiorze odpadu w swojej dzielnicy poprzez SMS lub e-mail.

Standard to

 • Szerszy zakres usługi
 • Łatwiejsze pozbywanie się odpadów
 • Mobilizacja do jeszcze efektywniejszej segregacji