Tanio to?

Na terenie Gdyni opłata za gospodarowanie odpadami jest naliczana od gospodarstwa domowego. Czytelny system opłat bierze pod uwagę wielkość zajmowanego mieszkania, a także niskie koszty obsługi. Taki system ogranicza możliwe nadużycia w postaci podawania mniejszej liczby osób zamieszkującej nieruchomość.

Opłaty w 5 prostych krokach

  1. Segregując odpady płacisz o 50% mniej niż za odpady niesegregowane
  2. Składając deklarację o wysokości opłaty, otrzymujesz indywidualny rachunek bankowy
  3. Dokonujesz opłat do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  4. Płacisz przelewem internetowym, w banku lub na poczcie
  5. Jeśli jesteś członkiem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, opłaty dokonuje zarządca nieruchomości

stawki

Wielkość lokalu mieszkalnego Opłata za odpady segregowane Opłata za odpady niesegregowane
powierzchnia ≤ 45 m²
lokal mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 45 m²
16 PLN 32 PLN
45 m² < powierzchnia ≤ 60 m²
lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 45 m², jednak nie większej niż 60 m²
26 PLN 52 PLN
60 m² < powierzchnia ≤ 80 m²
lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 60 m², jednak nie większej niż 80 m²
30 PLN 60 PLN
80 m² < powierzchnia
lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m²
37 PLN 74 PLN
Pojemność zadeklarowanego pojemnika Opłata za 1 wywóz pojemnika odpadów
POSEGREGOWANYCH
Opłata za 1 wywóz pojemnika odpadów
NIEPOSEGREGOWANYCH
do 60l 6 PLN 12 PLN
61l do 120l 7 PLN 18 PLN
121l do 240l 13 PLN 33 PLN
241l do 360l 20 PLN 50 PLN
361l do 1 100l 60 PLN 100 PLN
1 001l do 2 200l 120 PLN 200 PLN
2 201l do 3 000l 180 PLN 300 PLN
3 001l do 5 000l 300 PLN 500 PLN
5 001l do 7 000l 420 PLN 700 PLN
powyżej 7 000l 500 PLN 800 PLN