Odpady niebezpieczne

  • farby, lakiery, chemikalia
  • baterie i akumulatory
  • świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć (termometry)
  • tonery i tusze od drukarek i kserokopiarek
  • oleje samochodowe/silnikowe
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
  • środki ochrony roślin i owadobójcze oraz puste opakowania po nich
  • przeterminowane i niezużyte leki
  • igły i strzykawki użyte w domu w celu przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi