Standard to

Poznaj 9 kluczowych zasad segregacji śmieci dla mieszkańców Gdyni. Pamiętaj, że od roku 2020 segregacja śmieci jest obligatoryjna.

CHCESZ POZBYĆ SIĘ ODPADÓW? ZOBACZ JAKIE TO PROSTE I SEGREGUJ TO LEPIEJ!

 1. Wszystkie nieruchomości wyposażamy w pojemniki, które mają elektroniczny czip, umożliwiający zdalny nadzór nad poprawnością odbierania odpadów.
 2. Budynki wielorodzinne wyposażamy w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
 3. Budynki jednorodzinne otrzymują komplety worków na poszczególne rodzaje odpadów segregowanych.
 4. Zapewniamy pojemniki na odpady bio (brązowe) oraz pozostałości po segregacji dla każdego typu nieruchomości zamieszkałej.
 5. W ramach opłaty odbieramy od mieszkańców odpady wielkogabarytowe: w zabudowie wielorodzinnej spod wiat śmietnikowych po zgłoszeniu oraz w zabudowie jednorodzinnej z posesji po zgłoszeniu.
 6. Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie duży sprzęt RTV i AGD. Usługa realizowana po zgłoszeniu, obejmuje także wyniesienie sprzętu z domu.
 7. Odpady zielone, drzewka świąteczne oraz popiół z domowych palenisk odbierane są w ramach opłaty śmieciowej.
 8. Mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio w „Eko Dolinie” w Łężycach. Jedno gospodarstwo domowe może we własnym zakresie oddać do zakładu do 500 kg odpadów rocznie.
 9. System powiadomień o terminach odbioru odpadków segregowanych informuje Mieszkańców o odbiorze odpadu w ich dzielnicy poprzez SMS lub e-mail.

Standard to

 • Szerszy zakres usługi
 • Łatwiejsze pozbywanie się odpadów
 • Mobilizacja do jeszcze efektywniejszej segregacji