Pobieram to

Wraz z naszymi ekspertami przygotowaliśmy materiały edukacyjno-informacyjne, w tym scenariusze zajęć poświęconych segregacji odpadów. Możesz z nich korzystać w dowolnym miejscu, bezpłatnie i wedle uznania. Ucz się i udostępniaj innym!

Nasze materiały to:

 • gwarancja ciekawych i dobrze przeprowadzonych lekcji;
 • interaktywne zajęcia pobudzające kreatywność oraz utrwalające wiedzę z zakresu “zielonych” tematów;
 • materiał dydaktyczny rekomendowany przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

ZACHĘCAMY DO ODBIORU WYDRUKOWANYCH MATERIAŁÓW W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI WYDZIAŁU ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA GDYNI (UL. 10 LUTEGO 33, POK. 602 (VI PIĘTRO), PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM POD NUMEREM TEL. 58 77 23 500.

LEKCJE

 1. Temat 1: SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDYNI I

  Celem zajęć jest przybliżenie zasad prawidłowej gospodarki odpadami w Gdyni.

  UWAGA! Prezentacja zawiera animacje. Do prawidłowego wyświetlania potrzebny jest program Microsoft PowerPoint 2010 albo nowszy.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 2. Temat 2: SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GDYNI II

  Celem zajęć jest przybliżenie starszym uczniom, młodzieży oraz dorosłym zasad prawidłowej gospodarki odpadami w Gdyni.

  UWAGA! Prezentacja zawiera animacje. Do prawidłowego wyświetlania potrzebny jest program Microsoft PowerPoint 2010 albo nowszy.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 3. Temat 3: Jak kupować, aby odpadów nie produkować?

  Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom zasad prawidłowej gospodarki odpadami w Gdyni.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 4. Temat 4: Posegregujmy odpady razem

  Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że segregowanie odpadów ma istotny wpływ na środowisko przyrodnicze.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 5. Temat 5: Ekopomysły na odpady

  Celem zajęć jest kształtowanie pozytywnych nawyków związanych z wielokrotnym wykorzystywaniem przedmiotów.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 6. Temat 6: Jakie znalezisko niszczy środowisko?

  Celem zajęć jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienie, że codzienne czynności, w tym z segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów, mają ogromne znaczenie dla przyrody.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 7. Temat 7: MOJA OKOLICA, MOJE ODPADY

  Celem zajęć jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za jakość życia w swoim miejscu zamieszkania oraz uświadomienie korzyści, związanych z segregowaniem, odzyskiem i prawidłową utylizacją odpadów.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 8. Temat 8: Śmieci czy dzieła sztuki?

  Celem zajęć jest kształtowanie proekologicznych postaw oraz twórczych nawyków, związanych z otoczeniem i życiem codziennym.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 9. Temat 9: Zabawki i rzeczy dobrej jakości

  Celem zajęć jest kształtowanie dobrej komunikacji i współpracy oraz proekologicznych nawyków w życiu codziennym.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ

 10. Temat 10: Zgadnij, z czego powstałem

  Celem zajęć jest kształtowanie społecznych, twórczych i proekologicznych postaw w życiu codziennym.

  POBIERZ SCENARIUSZ POBIERZ PREZENTACJĘ