Ile to?

Na terenie Gdyni opłata za gospodarowanie odpadami jest naliczana od gospodarstwa domowego. Czytelny system opłat bierze pod uwagę wielkość zajmowanego mieszkania. Taki system ogranicza możliwe nadużycia w postaci podawania mniejszej liczby osób zamieszkującej nieruchomość.

Opłaty w 5 prostych krokach

  1. Nie segregując opadów łamiesz obowiązujące prawo i zapłacisz karę za niedopełnienie obowiązku segregowania
  2. Składając deklarację o wysokości opłaty, otrzymujesz indywidualny rachunek bankowy
  3. Dokonujesz opłat do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  4. Płacisz przelewem internetowym, w banku lub na poczcie
  5. Jeśli jesteś członkiem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, opłaty dokonuje zarządca nieruchomości

stawki

Wielkość lokalu mieszkalnego Opłata za odpady segregowane Karna opłata w przypadku,
gdy segregacja jest źle
prowadzona lub nie jest
prowadzona wcale
powierzchnia ≤ 45 m²
lokal mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 45 m²
37,00 PLN 92,50 PLN
45 m² < powierzchnia ≤ 60 m²
lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 45 m², jednak nie większej niż 60 m²
63,00 PLN 157,50 PLN
60 m² < powierzchnia ≤ 80 m²
lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 60 m², jednak nie większej niż 80 m²
73,00 PLN 182,50 PLN
80 m² < powierzchnia
lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m²
90,00 PLN 225,00 PLN
Pojemność zadeklarowanego pojemnika Opłata za 1 wywóz pojemnika odpadów
POSEGREGOWANYCH
Opłata za 1 wywóz pojemnika odpadów
NIEPOSEGREGOWANYCH
60l 2,90 PLN 7,25 PLN
110l 5,40 PLN 13,50 PLN
120l 5,90 PLN 14,75 PLN
240l 11,80 PLN 29,50 PLN
360l 17,70 PLN 44,25 PLN
660l 32,50 PLN 81,25 PLN
1 100l 54,10 PLN 135,25 PLN
7 000l 344,70 PLN 861,75 PLN

Od 2020 roku wprowadzone zostały częściowe zwolnienia z opłaty:


  • 6 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów,
  • 15 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818).